Členovia Haulikovho inštitútu medzi pozvanými na Výstavnom projekte v Záhrebe (Chorvátsko) venovanom významným pamätníkom II. svetovej vojny na Slovensku

Členovia Haulikovho inštitútu medzi pozvanými na Výstavnom projekte v Záhrebe (Chorvátsko) venovanom významným pamätníkom II. svetovej vojny na Slovensku

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Záhrebe v spolupráci so Spoločnosťou chorvátsko-slovenského priateľstva v Záhrebe usporiadali v utorok (26.05.2015) pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny podujatie „Výstavný projekt venovaný významným pamätníkom II. svetovej vojny na Slovensku“.

Podujatie pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny – „Dňa víťazstva nad fašizmom“ otvoril a hostí privítal veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku Juraj Priputen, pričom zdôraznil nevyhnutnosť pripomínať si toto veľké víťazstvo, aby sa hrôzy vojny viacej neopakovali. Predseda Spoločnosti chorvátsko- slovenského priateľstva Martin Machata vo svojom úvodnom slove v krátkosti priblížil výstavný projekt.

IMAG0170

Prítomní hostia si mohli pozrieť výstavu plagátov s fotografiami od známeho slovenského fotografa B. Schreibera pod názvom „Pamätníky II. svetovej vojny na Slovensku“. Zároveň sa mohli zúčastniť prednášky, ktorá sa niesla v duchu pripomenutia si udalostí SNP a priebehu ukončenia II. svetovej vojny, ktorou autormi boli M. Machata a P. Jílek (lektor na Filozofickej fakulte v Záhrebe).

Medzi pozvanými hosťami boli predseda Haulikovho inštitútu doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D. a podpredsedníčka Haulikovho inštitútu Ivona Matúšová. Na podujatí sa zúčastnili aj študenti Filozofickej univerzity v Záhrebe.

IMAG0163   IMAG0168

Categorized: Uncategorized