Členovia Haulikovho inštitútu na Rezbárskych dňoch v Štiavnických Baniach

Členovia Haulikovho inštitútu na Rezbárskych dňoch v Štiavnických Baniach

V sobotu 24.júla 2015 sa stretli členovia združenia Životnými cestami Jána Palárika na Rezbárskych dňoch v Štiavnických Baniach.

         Po sv. omši, ktorú s banskoštiavnickým farárom vdp. Ľudovítom Frindtom a domácim vdp. Vladimírom Vlčkom, spolukoncelebrovali: vdp. Martin Sebíň zo Svätého Antona, Imrich Šišulák z Vysokej, Tomáš Štefina z Banskej Belej a Pavol Zemko z Kátloviec, predseda Haulikovho inštitútu. Na sv. omši sa zúčastnili: Ivona Matúšová, podpredsedníčka Haulikovho inštitútu, Tibor Marek – starosta z Majcichova, Ľuboš Karel – starosta z Hoste, Alojz Matúš – bývalý starosta z Opoja, člen Výboru Haulikovho inštitútu, Bohumil Čambál – bývalý starosta z Abrahámu, folklórny senior klub z Opoja, veriaci občania z Abrahámu, Hoste, Majcichova, Opoja a domáci zo Štiavnických Baní pod vedením svojho starostu obce Stanislava Neuschla. V homílii Pavol Zemko pripomenul, že všetci sme pútnikmi a to podľa vzoru sv. Jakuba, apoštola, ktorého liturgický sviatok sa práve slávil. On je patrónom pútnikov. A preto sa všetci musíme na svojej životnej púti usilovať konať čo najviac dobra, ako to robil vo svojej dobe bývalý farár zo Štiavnických Baní vdp. Jozef Záhora (1846 – 1890). Zaoberal sa rezbárstvom, písal o ňom odborné články a počas svojho pôsobenia zriadil  roku 1887 pri fare a neskôr pri vyššej ľudovej škole rezbársku dieľňu špecializovanú na návrhy a výrobu detských hračiek. Po sv. omši sa všetci prítomní pomodlili v krypte pod Farským kostolom sv. Jozefa pred jeho telesnými pozostatkami za spásu jeho duše.

IMAG0312

IMAG0322

Rezbárske dni v Štiavnických Baniach potom pokračovali voľnou prezentáciou remesiel a folklórnym programom pred miestnym kultúrnym domom, ktorý narušila búrka a dlho očakávaný výdatný dážď. No ani tie nezabránili veselej a radostnej nálade v priateľských rozhovoroch a družných debatách domácich i hostí.

 

Categorized: Uncategorized