Cyrilo-metodská a palárikovská tradícia ako výzva nášho každodenného života.