Ocenenia

Haulikovmu inštitútu boli udelené viaceré ocenenia :

Pamätný list Združenia Životnými cestami Jána Palárika
Cena Jána Nepomuka Bobulu