Štatutári

Štatutári Haulikovho inštitútu

V zmysle stanov občianskeho združenia Haulikovho inštitútu čl. 7.5. sú oficiálnymi štatutármi členovia Výboru Haulikovho inštitútu – predseda a podpredseda, ktorí navonok zastupujú združenie a konajú v jeho mene.

V súčasnosti je prvým štatutárom a predsedom Haulikovho inštitútu vysokoškolský pedagóg a farár :
doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D., Ph.D.h.c., EMBA, LL.M., O.C.H. – associate professor;

druhým štatutárom a podpredsedníčkou Haulikovho inštitútu je
Bc. Ivona Matúšová, MBA, O.C.H.


Pavol Zemko – Elektronické a mediálne publikácie