Z našej histórie

Erb Haulikovho inštitútu

Od roku 2005 fungoval Divadelno – spevácky súbor Jána Palárika v Majcichove, ktorý postupne prerástol administratívne hranice svojho založenia ako i farského pôsobenia. Svojou činnosťou sa stal pevným bodom trnavského regiónu s fenomenálnym presahom v úzkej spolupráce palárikovských miest a obcí na Slovensku ale i v Budapešti v Maďarsku. A preto sa na konci roka 2012 Výbor Divadelno – speváckeho súboru Jána Palárika v Majcichove rozhodol pre zmenu svojho názvu na Haulikov inštitút v Trnave ako i rozšírenie svojej činnosti a zároveň i povýšenie svojich záujmov okrem osobnosti majcichovského farára Jána Palárika (1822 – 1870) o ďalšie významné osobnosti trnavského regiónu: záhrebského arcibiskupa Juraja kardinála Haulika (1788 – 1869), trnavského rodáka a banskobystrického biskupa Štefana Moysesa (1797 – 1869), prvého predsedu Matice slovenskej.


Erb Divadelno – speváckeho súboru Jána Palárika

Preto by sa dalo hovoriť o akomsi premostení myšlienok a zjednotení ideálov troch významných súčasníkov, ale hlavne v transformácii Divadelno – speváckeho súboru Jána Palárika na Haulikov inštitút ide o povýšenie nášho súboru a vyzdvihnutie ho na vyšší stupeň, kam sa po siedmych úrodných rokoch výrazne posunul. Čo je zásluhou všetkých zakladateľov, členov, podporovateľov a priaznivcov ako i nadšencov z radov členov jeho Výboru, starostov a primátorov, či kultúrnych a pedagogických pracovníkov alebo zamestnancov miestnych samospráv. Symbolické je, že všetko sa uskutočnilo od roku 2013, kedy bol na Slovensku Rok sv. Cyrila a Metoda.


Erb združenia Životnými cestami Jána Palárika

Haulikov inštitút je občianskym združením riadne zaregistrovaným na Ministerstve vnútra SR. Má svoj erb, zástavu a pečať, udeľuje ocenenia, vydáva publikácie, organizuje konferencie a pridáva svoju ruku k poodhaľovaniu a sprítomňovaniu života a diela svojich ale i blízkych osobností. Jeho činnosť riadi Výbor a Valné zhromaždenie. Okrem toho je i členom občianskeho združenia miest, obcí a inštitúcií s palárikovskou tradíciou Životnými cestami Jána Palárika.