Pavol Zemko – Elektronické a mediálne publikácie

EP PZ 2016
Dies Academicus IV.
Vzájomná komunikácia a solidarita pápeža Františka
Našim hasičom
Moysesovo záhradníctvo a ovocinárstvo
Náš patrón sv. Jan Pavol II.

EP PZ 2017
Dies Academicus VI
Dnes viem ze predsa prv rada ťa mala mama …
Kaplnka Božieho milosrdenstva v Martinskej fakultnej nemocnici v Martine
Snahy o obnovu liturgie
Kázeň alebo homília
Moje školské aktivity
Uskutočňujte slovo (Mojim kátlovským veriacim)
Hlásanie Božieho slova homíliou
Hlásať a svedčiť o láske
Slovenský rodák z Veselého na Trnavsku
Evanjelizácia sv. Jána Pavla II. pre Slovensko
Otvorme dvere viery
Evanjelizácia emeritného pápeža Benedikta XVI.
Charitné dielo v službe lásky

EP PZ 2018
STÝ ROK – FATIMA 2017
Ponúknuté bohatstvo
Sociálna antropológia
Dies Academicus VII.
Dies Academicus VIII.
Fidelitate et caritate II.
Svätý sociálny revolucionár lásky
Vnútorná pevnosť ako svedectvo tvorené trpezlivosťou a vytrvalosťou

EP PZ 2019
Zasadzovať sa za spoločné dobro
Duchovný otec Augustín Drška v mojich spomienkach
Osvecovať druhých pozitívnym duchom
Tematické didaskálie podľa Františkovho Gaudete et exsultate
Jozef Horth prvý kátlovský farár
Dies Academicus IX.
Stálo to za to!
Kátlovský administrátor farnosti
Obnovné liturgické snah

EP PZ 2020
Kardinál Haulik

EP PZ 2021
Slovanský Mojžiš
Nežijeme len teoreticky
Obetavá služba sociálnych pracovníkov
Religioterapia v našom živote
Svetové dni chorých
Povedať pravdu s úsmevom
K ZAOSEKOVEJ AUTOBIOGRAFII
SV. JOZEF S OTCOVSKÝM SRDCOM
S Máriou kráčajme plní dôvery

EP PZ 2022
Jánovi Palárikovi – dvestoročnému jubilantovi
HAULIKOV INŠTITÚT K PALÁRIKOVEJ DVESTOVKE
Výročia osobností Haulikovho inštitútu
KRÁČANIE S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM
Rotunda alebo aj kostolík

EP PZ 2023
Didaskalické chváloreči január – júl
Staň sa svätým
BUDUJME CIRKEV S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM
Didaskálie na všedné dni pôstneho obdobia
Didaskálie na všedné dni veľkonočného obdobia

MP PZ 2018
Andrej Radlinský ako hlásateľ Božieho slova organizuje bernolákovcov
Kátlovský pantheon 1818 – 2018
Homiletika a homílie
Základná homiletika a homílie na rok A
Materiálna homiletika a homílie – rok B
Formálna homiletika a homílie na rok C