Prvý predseda Matice

  • Moyses a Palárik- spoluzakladatelia Matice Slovenskej